ایران نیک بیش از 400 پسوند دامنه برای شما فراهم کرده است. باور نمی کنید ؟!

آیا تمایل دارید دامنه های متنوع تری را ثبت کنید ؟ آیا نام دامنه ای در نظر دارید که ایران نیک آن را نداشته باشد ؟!

توضیحات پایانی قبل از ثبت دامنه

تمامی قیمت ها سالانه و به تومان هستند
انتقال دامنه به ایران نیک رایگان بوده و هزینه دریافتی برای تمدید سالانه آن می باشد.
خواهشمند است قبل از ثبت دامنه حتما نکات قابل توجه موجود در صفحه ثبت دامنه را به دقت مطالعه نمایید.

قیمت ثبت دامنه به صورت خودکار با تخفیف های بین المللی تغییر می کند لذا ممکن است در روزهای مختلف قیمت های متفاوتی را مشاهده نمایید. همچنین قیمت های تخفیف دار اعمال شده اند و نیازی به ورود کد تخفیف نمی باشد.

 • تعرفه دامنه ها
 • تخفیف های ساعتی
 • جدیدترین دامنه ها
 • نام دامنه
 • ثبت دامنه (تخفیف ساعتی)
 • انتقال دامنه
 • تمدید دامنه
 • COM.
 • 133,600
 • 133,600
 • 133,600
 • NET.
 • 167,900
 • 167,900
 • 167,900
 • ORG.
 • 168,300
 • 168,300
 • 168,300
 • BIZ.
 • 241,600
 • 241,600
 • 241,600
 • INFO.
 • 50,550
 • 226,500
 • 226,500
 • ME.
 • 163,010
 • 272,800
 • 272,800
 • CO.
 • 420,400
 • 420,400
 • 420,400
 • BZ.
 • 415,500
 • 415,500
 • 415,500
 • IR.
 • 5,000
 • 5,000
 • 5,000
 • ORG.IR.
 • 4,000
 • 4,000
 • 4,000
 • NET.IR.
 • 4,000
 • 4,000
 • 4,000
 • GOV.IR.
 • 4,000
 • 4,000
 • 4,000
 • CO.IR.
 • 4,000
 • 4,000
 • 4,000
 • AC.IR.
 • 4,000
 • 4,000
 • 4,000
 • SCH.IR.
 • 4,000
 • 4,000
 • 4,000
 • ID.IR.
 • 4,000
 • 4,000
 • 4,000
 • NAME.
 • 140,100
 • 140,100
 • 140,100
 • MOBI.
 • 83,190
 • 140,500
 • 140,500
 • PRO.
 • 81,090
 • 243,800
 • 243,800
 • TEL.
 • 218,800
 • 218,800
 • 218,800
 • ASIA.
 • 210,200
 • 210,200
 • 210,200
 • MN.
 • 880,000
 • 880,000
 • 880,000
 • AT.
 • 204,500
 • 204,500
 • 204,500
 • CO.AT.
 • 204,500
 • 204,500
 • 204,500
 • OR.AT.
 • 204,500
 • 204,500
 • 204,500
 • BE.
 • 107,700
 • 107,700
 • 107,700
 • CH.
 • 175,700
 • 175,700
 • 175,700
 • DE.
 • 88,800
 • 66,200
 • 66,200
 • EU.
 • 23,590
 • 94,100
 • 88,200
 • LI.
 • 175,700
 • 175,700
 • 175,700
 • NL.
 • 109,000
 • 109,000
 • 109,000
 • SE.
 • 284,900
 • 284,900
 • 284,900
 • CO.UK.
 • 133,200
 • 133,200
 • 133,200
 • ME.UK.
 • 133,200
 • 133,200
 • 133,200
 • ORG.UK.
 • 133,200
 • 133,200
 • 133,200
 • CC.
 • 194,300
 • 194,300
 • 194,300
 • NU.
 • 298,600
 • 298,600
 • 298,600
 • PW.
 • 31,590
 • 146,600
 • 146,600
 • TV.
 • 611,100
 • 611,100
 • 611,100
 • WS.
 • 463,200
 • 463,200
 • 463,200
 • COM.CO.
 • 194,300
 • 194,300
 • 194,300
 • NET.CO.
 • 194,300
 • 194,300
 • 194,300
 • ACADEMY.
 • 315,900
 • 420,400
 • 420,400
 • ACCOUNTANT.
 • 315,480
 • 315,480
 • 476,100
 • ACCOUNTANTS.
 • 236,930
 • 1,588,100
 • 1,588,100
 • ACTOR.
 • 157,950
 • 525,500
 • 525,500
 • AGENCY.
 • 94,770
 • 273,300
 • 273,300
 • APARTMENTS.
 • 693,800
 • 693,800
 • 693,800
 • APP.
 • 278,700
 • 278,700
 • 278,700
 • ART.
 • 97,720
 • 189,200
 • 189,200
 • AUCTION.
 • 157,950
 • 420,400
 • 420,400
 • AUDIO.
 • 2,187,600
 • 2,187,600
 • 2,187,600
 • BAND.
 • 94,770
 • 315,300
 • 315,300
 • BAR.
 • 1,208,700
 • 1,208,700
 • 1,208,700
 • BIKE.
 • 157,950
 • 487,700
 • 487,700
 • BINGO.
 • 793,800
 • 793,800
 • 793,800
 • BLACK.
 • 292,740
 • 720,500
 • 720,500
 • BLACKFRIDAY.
 • 610,500
 • 610,500
 • 610,500
 • BLUE.
 • 83,190
 • 243,300
 • 243,300
 • BOUTIQUE.
 • 157,950
 • 476,100
 • 476,100
 • BUSINESS.
 • 305,000
 • 305,000
 • 305,000
 • CAB.
 • 476,100
 • 476,100
 • 476,100
 • CAFE.
 • 189,540
 • 476,100
 • 476,100
 • CAMERA.
 • 476,100
 • 476,100
 • 476,100
 • CAMP.
 • 476,100
 • 476,100
 • 476,100
 • CARDS.
 • 476,100
 • 476,100
 • 476,100
 • CARE.
 • 315,900
 • 476,100
 • 476,100
 • CAREERS.
 • 793,800
 • 793,800
 • 793,800
 • CASH.
 • 126,360
 • 476,100
 • 476,100
 • CENTER.
 • 126,360
 • 305,000
 • 305,000
 • CHAT.
 • 315,900
 • 476,100
 • 476,100
 • CHEAP.
 • 157,950
 • 476,100
 • 476,100
 • CITY.
 • 78,980
 • 305,000
 • 305,000
 • CLICK.
 • 113,600
 • 113,600
 • 113,600
 • CLINIC.
 • 793,800
 • 793,800
 • 793,800
 • CLOUD.
 • 315,300
 • 158,400
 • 158,400
 • CLUB.
 • 238,300
 • 238,300
 • 238,300
 • CODES.
 • 126,360
 • 793,800
 • 793,800
 • COFFEE.
 • 189,540
 • 487,700
 • 487,700
 • COMMUNITY.
 • 315,900
 • 476,100
 • 476,100
 • COMPANY.
 • 305,000
 • 305,000
 • 305,000
 • COMPUTER.
 • 315,900
 • 476,100
 • 476,100
 • CONSULTING.
 • 315,900
 • 476,100
 • 476,100
 • COOKING.
 • 170,900
 • 170,900
 • 170,900
 • COOL.
 • 94,770
 • 476,100
 • 476,100
 • COUNTRY.
 • 170,900
 • 170,900
 • 170,900
 • CREDIT.
 • 157,950
 • 1,588,100
 • 1,588,100
 • CREDITCARD.
 • 2,309,900
 • 2,309,900
 • 2,309,900
 • DANCE.
 • 157,950
 • 366,000
 • 366,000
 • DATE.
 • 83,820
 • 83,820
 • 83,820
 • DEALS.
 • 476,100
 • 476,100
 • 476,100
 • DELIVERY.
 • 157,950
 • 793,800
 • 793,800
 • DESIGN.
 • 157,950
 • 793,800
 • 793,800
 • DIGITAL.
 • 126,360
 • 476,100
 • 476,100
 • DIRECT.
 • 315,900
 • 476,100
 • 476,100
 • DIRECTORY.
 • 157,950
 • 305,000
 • 305,000
 • DISCOUNT.
 • 476,100
 • 476,100
 • 476,100
 • DOG.
 • 126,360
 • 476,100
 • 476,100
 • DOMAINS.
 • 476,100
 • 476,100
 • 476,100
 • DOWNLOAD.
 • 83,820
 • 83,820
 • 83,820
 • EDUCATION.
 • 236,930
 • 305,000
 • 305,000
 • EMAIL.
 • 63,180
 • 316,600
 • 316,600
 • ENERGY.
 • 189,540
 • 1,588,100
 • 1,588,100
 • ENGINEER.
 • 236,930
 • 476,100
 • 476,100
 • ENGINEERING.
 • 236,930
 • 793,800
 • 793,800
 • ESTATE.
 • 126,360
 • 476,100
 • 476,100
 • EVENTS.
 • 315,900
 • 476,100
 • 476,100
 • EXCHANGE.
 • 236,930
 • 476,100
 • 476,100
 • EXPERT.
 • 126,360
 • 793,800
 • 793,800
 • FAMILY.
 • 366,000
 • 366,000
 • 366,000
 • FANS.
 • 1,208,700
 • 1,208,700
 • 1,208,700
 • FASHION.
 • 244,200
 • 244,200
 • 244,200
 • FEEDBACK.
 • 476,100
 • 476,100
 • 476,100
 • FINANCE.
 • 315,900
 • 793,800
 • 793,800
 • FINANCIAL.
 • 315,900
 • 793,800
 • 793,800
 • FISH.
 • 476,100
 • 476,100
 • 476,100
 • FIT.
 • 244,200
 • 244,200
 • 244,200
 • FITNESS.
 • 157,950
 • 476,100
 • 476,100
 • FLOWERS.
 • 427,100
 • 427,100
 • 427,100
 • FOOTBALL.
 • 305,000
 • 305,000
 • 305,000
 • FORSALE.
 • 476,100
 • 476,100
 • 476,100
 • FOUNDATION.
 • 126,360
 • 476,100
 • 476,100
 • FUND.
 • 78,980
 • 793,800
 • 793,800
 • GALLERY.
 • 157,950
 • 305,000
 • 305,000
 • GAME.
 • 7,198,500
 • 7,198,500
 • 7,198,500
 • GAMES.
 • 189,540
 • 252,100
 • 252,100
 • GIFT.
 • 317,100
 • 317,100
 • 317,100
 • GIFTS.
 • 476,100
 • 476,100
 • 476,100
 • GLASS.
 • 476,100
 • 476,100
 • 476,100
 • GLOBAL.
 • 1,208,700
 • 1,208,700
 • 1,208,700
 • GOLD.
 • 157,950
 • 1,568,400
 • 1,568,400
 • GOLF.
 • 78,980
 • 793,800
 • 793,800
 • GRAPHICS.
 • 305,000
 • 305,000
 • 305,000
 • GREEN.
 • 251,670
 • 1,208,700
 • 1,208,700
 • GUIDE.
 • 236,930
 • 476,100
 • 476,100
 • GROUP.
 • 236,930
 • 305,000
 • 305,000
 • HELP.
 • 317,100
 • 317,100
 • 317,100
 • HOLIDAY.
 • 793,800
 • 793,800
 • 793,800
 • HOST.
 • 1,527,700
 • 1,527,700
 • 1,527,700
 • HOSTING.
 • 476,100
 • 476,100
 • 476,100
 • HOUSE.
 • 189,540
 • 487,700
 • 487,700
 • INSTITUTE.
 • 78,980
 • 305,000
 • 305,000
 • INTERNATIONAL.
 • 78,980
 • 305,000
 • 305,000
 • INVESTMENTS.
 • 157,950
 • 1,588,100
 • 1,588,100
 • IN.
 • 179,000
 • 155,600
 • 179,000
 • IO.
 • 924,540
 • 1,159,900
 • 1,159,900
 • KITCHEN.
 • 315,900
 • 476,100
 • 476,100
 • LAND.
 • 315,900
 • 476,100
 • 476,100
 • LEGAL.
 • 793,800
 • 793,800
 • 793,800
 • LIFE.
 • 63,180
 • 476,100
 • 476,100
 • LIMITED.
 • 476,100
 • 476,100
 • 476,100
 • LINK.
 • 153,200
 • 153,200
 • 153,200
 • LIVE.
 • 63,180
 • 366,000
 • 366,000
 • LOL.
 • 420,400
 • 420,400
 • 420,400
 • LOVE.
 • 420,400
 • 420,400
 • 420,400
 • LTD.
 • 126,360
 • 243,800
 • 243,800
 • LTDA.
 • 82,140
 • 658,800
 • 658,800
 • MBA.
 • 315,900
 • 420,400
 • 420,400
 • MARKET.
 • 476,100
 • 476,100
 • 476,100
 • MARKETING.
 • 126,360
 • 476,100
 • 476,100
 • MEDIA.
 • 236,930
 • 476,100
 • 476,100
 • MEN.
 • 420,100
 • 420,100
 • 420,100
 • MONEY.
 • 157,950
 • 476,100
 • 476,100
 • NETWORK.
 • 78,980
 • 305,000
 • 305,000
 • NEWS.
 • 236,930
 • 366,000
 • 366,000
 • ONLINE.
 • 84,030
 • 609,800
 • 609,800
 • PARTY.
 • 83,820
 • 83,820
 • 83,820
 • PET.
 • 83,190
 • 243,300
 • 243,300
 • PHOTO.
 • 476,100
 • 476,100
 • 476,100
 • PHOTOS.
 • 126,360
 • 305,000
 • 305,000
 • PHOTOGRAPHY.
 • 305,000
 • 305,000
 • 305,000
 • PICS.
 • 317,100
 • 317,100
 • 317,100
 • PICTURES.
 • 170,500
 • 170,500
 • 170,500
 • PINK.
 • 83,190
 • 243,300
 • 243,300
 • PIZZA.
 • 157,950
 • 793,800
 • 793,800
 • PLACE.
 • 476,100
 • 476,100
 • 476,100
 • PLUS.
 • 157,950
 • 476,100
 • 476,100
 • PRESS.
 • 1,196,500
 • 1,196,500
 • 1,196,500
 • PRODUCTIONS.
 • 157,950
 • 476,100
 • 476,100
 • PROPERTY.
 • 476,100
 • 476,100
 • 476,100
 • PROPERTIES.
 • 126,360
 • 476,100
 • 476,100
 • PROTECTION.
 • 45,207,500
 • 45,207,500
 • 45,207,500
 • RACING.
 • 147,000
 • 147,000
 • 476,100
 • RED.
 • 83,190
 • 243,300
 • 243,300
 • REPAIR.
 • 157,950
 • 476,100
 • 476,100
 • REPORT.
 • 157,950
 • 305,000
 • 305,000
 • REST.
 • 609,800
 • 609,800
 • 609,800
 • RESTAURANT.
 • 126,360
 • 793,800
 • 793,800
 • REVIEW.
 • 147,000
 • 147,000
 • 476,100
 • REVIEWS.
 • 157,950
 • 366,000
 • 366,000
 • ROCKS.
 • 78,980
 • 194,300
 • 194,300
 • RUN.
 • 78,980
 • 305,000
 • 305,000
 • SALE.
 • 476,100
 • 476,100
 • 476,100
 • SCIENCE.
 • 147,000
 • 147,000
 • 476,100
 • SECURITY.
 • 45,207,500
 • 45,207,500
 • 45,207,500
 • SERVICES.
 • 126,360
 • 476,100
 • 476,100
 • SCHOOL.
 • 315,900
 • 476,100
 • 476,100
 • SHOES.
 • 315,900
 • 476,100
 • 476,100
 • SHOP.
 • 173,960
 • 504,600
 • 504,600
 • SITE.
 • 41,910
 • 476,100
 • 476,100
 • SOCIAL.
 • 236,930
 • 476,100
 • 476,100
 • SOFTWARE.
 • 126,360
 • 420,400
 • 420,400
 • SOLAR.
 • 487,700
 • 487,700
 • 487,700
 • SOLUTIONS.
 • 189,540
 • 305,000
 • 305,000
 • SPACE.
 • 31,590
 • 146,000
 • 146,000
 • STREAM.
 • 420,100
 • 420,100
 • 420,100
 • STORE.
 • 105,090
 • 964,300
 • 964,300
 • STUDIO.
 • 366,000
 • 366,000
 • 366,000
 • STYLE.
 • 157,950
 • 476,100
 • 476,100
 • SUPPORT.
 • 157,950
 • 305,000
 • 305,000
 • SYSTEMS.
 • 126,360
 • 305,000
 • 305,000
 • TAX.
 • 236,930
 • 793,800
 • 793,800
 • TAXI.
 • 157,950
 • 793,800
 • 793,800
 • TECH.
 • 105,090
 • 843,300
 • 843,300
 • TECHNOLOGY.
 • 126,360
 • 305,000
 • 305,000
 • TENNIS.
 • 793,800
 • 793,800
 • 793,800
 • TIPS.
 • 236,930
 • 316,600
 • 316,600
 • TODAY.
 • 63,180
 • 305,000
 • 305,000
 • TOOLS.
 • 157,950
 • 476,100
 • 476,100
 • TOURS.
 • 126,360
 • 793,800
 • 793,800
 • TOWN.
 • 157,950
 • 476,100
 • 476,100
 • TOYS.
 • 157,950
 • 476,100
 • 476,100
 • TRADE.
 • 83,820
 • 83,820
 • 83,820
 • TRAINING.
 • 315,900
 • 476,100
 • 476,100
 • UK.
 • 133,200
 • 133,200
 • 133,200
 • UK.COM.
 • 609,800
 • 609,800
 • 609,800
 • UK.NET.
 • 609,800
 • 609,800
 • 609,800
 • UNIVERSITY.
 • 315,900
 • 793,800
 • 793,800
 • US.
 • 136,700
 • 136,700
 • 136,700
 • US.COM.
 • 365,400
 • 365,400
 • 365,400
 • US.ORG.
 • 365,400
 • 365,400
 • 365,400
 • VIDEO.
 • 157,950
 • 366,000
 • 366,000
 • VIP.
 • 243,800
 • 243,800
 • 243,800
 • VISION.
 • 476,100
 • 476,100
 • 476,100
 • WATCH.
 • 157,950
 • 476,100
 • 476,100
 • WEBCAM.
 • 147,000
 • 147,000
 • 476,100
 • WEBSITE.
 • 31,590
 • 365,400
 • 365,400
 • WEDDING.
 • 244,200
 • 244,200
 • 244,200
 • WIKI.
 • 463,200
 • 463,200
 • 463,200
 • WIN.
 • 83,820
 • 83,820
 • 83,820
 • WORK.
 • 121,000
 • 121,000
 • 121,000
 • WORKS.
 • 94,770
 • 476,100
 • 476,100
 • WORLD.
 • 63,180
 • 476,100
 • 476,100
 • YOGA.
 • 244,200
 • 244,200
 • 244,200
 • XYZ.
 • 41,910
 • 194,300
 • 194,300
 • ZONE.
 • 94,770
 • 476,100
 • 476,100
 • CAPITAL.
 • 236,930
 • 793,800
 • 793,800
 • CATERING.
 • 476,100
 • 476,100
 • 476,100
 • DIET.
 • 317,100
 • 317,100
 • 317,100
 • REHAB.
 • 476,100
 • 476,100
 • 476,100
 • RIP.
 • 292,100
 • 292,100
 • 292,100
 • BUILD.
 • 1,208,700
 • 1,208,700
 • 1,208,700
 • CLEANING.
 • 476,100
 • 476,100
 • 476,100
 • CLOTHING.
 • 476,100
 • 476,100
 • 476,100
 • COLLEGE.
 • 524,400
 • 1,098,700
 • 1,098,700
 • DENTAL.
 • 793,800
 • 793,800
 • 793,800
 • EQUIPMENT.
 • 305,000
 • 305,000
 • 305,000
 • FARM.
 • 236,930
 • 476,100
 • 476,100
 • FISHING.
 • 170,900
 • 170,900
 • 170,900
 • FLIGHTS.
 • 315,900
 • 793,800
 • 793,800
 • FLORIST.
 • 487,700
 • 487,700
 • 487,700
 • FURNITURE.
 • 793,800
 • 793,800
 • 793,800
 • GARDEN.
 • 122,000
 • 122,000
 • 122,000
 • GUITARS.
 • 476,100
 • 476,100
 • 476,100
 • HOLDINGS.
 • 793,800
 • 793,800
 • 793,800
 • RENT.
 • 524,400
 • 1,086,500
 • 1,086,500
 • THEATER.
 • 793,800
 • 793,800
 • 793,800
 • VILLAS.
 • 793,800
 • 793,800
 • 793,800
 • TICKETS.
 • 7,809,600
 • 7,809,600
 • 7,809,600
 • SURGERY.
 • 793,800
 • 793,800
 • 793,800
 • SURF.
 • 244,200
 • 244,200
 • 244,200
 • SKI.
 • 292,740
 • 680,300
 • 680,300
 • SINGLES.
 • 157,950
 • 476,100
 • 476,100
 • MANAGEMENT.
 • 82,200
 • 82,200
 • 82,200
 • LOAN.
 • 83,820
 • 83,820
 • 83,820
 • LIGHTING.
 • 305,000
 • 305,000
 • 305,000
 • INSURE.
 • 793,800
 • 793,800
 • 793,800
 • HORSE.
 • 170,900
 • 170,900
 • 170,900
 • GIVES.
 • 157,950
 • 476,100
 • 476,100
 • FAITH.
 • 147,000
 • 147,000
 • 476,100
 • FAIL.
 • 476,100
 • 476,100
 • 476,100
 • EXPOSED.
 • 305,000
 • 305,000
 • 305,000
 • DIAMONDS.
 • 793,800
 • 793,800
 • 793,800
 • DEGREE.
 • 732,100
 • 732,100
 • 732,100
 • DATING.
 • 473,850
 • 793,800
 • 793,800
 • CONSTRUCTION.
 • 476,100
 • 476,100
 • 476,100
 • COACH.
 • 157,950
 • 793,800
 • 793,800
 • CHRISTMAS.
 • 476,100
 • 476,100
 • 476,100
 • BUILDERS.
 • 476,100
 • 476,100
 • 476,100
 • BARGAINS.
 • 157,950
 • 476,100
 • 476,100
 • ASSOCIATES.
 • 315,900
 • 476,100
 • 476,100
 • VENTURES.
 • 157,950
 • 793,800
 • 793,800
 • HOCKEY.
 • 793,800
 • 793,800
 • 793,800
 • HU.COM.
 • 609,800
 • 609,800
 • 609,800
 • EU.COM.
 • 365,400
 • 365,400
 • 365,400
 • CO.COM.
 • 487,700
 • 487,700
 • 487,700
 • AC.
 • 924,540
 • 1,159,900
 • 1,159,900
 • COM.DE.
 • 96,500
 • 96,500
 • 96,500
 • COM.SE.
 • 194,300
 • 194,300
 • 194,300
 • CONDOS.
 • 793,800
 • 793,800
 • 793,800
 • CONTRACTORS.
 • 476,100
 • 476,100
 • 476,100
 • AE.ORG.
 • 365,400
 • 365,400
 • 365,400
 • AFRICA.COM.
 • 487,700
 • 487,700
 • 487,700
 • AG.
 • 1,833,200
 • 1,833,200
 • 1,833,200
 • AR.COM.
 • 471,400
 • 471,400
 • 471,400
 • AUTO.
 • 13,315,000
 • 13,315,000
 • 13,315,000
 • BAYERN.
 • 530,800
 • 530,800
 • 530,800
 • BEER.
 • 244,200
 • 244,200
 • 244,200
 • BERLIN.
 • 680,300
 • 680,300
 • 680,300
 • BET.
 • 121,520
 • 243,300
 • 243,300
 • BID.
 • 83,820
 • 83,820
 • 83,820
 • BIO.
 • 251,670
 • 940,700
 • 940,700
 • BR.COM.
 • 793,200
 • 793,200
 • 793,200
 • CAR.
 • 45,207,500
 • 45,207,500
 • 45,207,500
 • CARS.
 • 45,207,500
 • 45,207,500
 • 45,207,500
 • CASA.
 • 35,700
 • 35,700
 • 35,700
 • CHURCH.
 • 157,740
 • 140,200
 • 140,200
 • CLAIMS.
 • 157,950
 • 233,800
 • 233,800
 • CN.
 • 64,800
 • 64,800
 • 64,800
 • CN.COM.
 • 100,400
 • 100,400
 • 100,400
 • COUPONS.
 • 315,900
 • 233,800
 • 233,800
 • CRICKET.
 • 315,480
 • 315,480
 • 476,100
 • CRUISES.
 • 793,800
 • 793,800
 • 793,800
 • CYMRU.
 • 292,100
 • 292,100
 • 292,100
 • DE.COM.
 • 340,900
 • 340,900
 • 340,900
 • DEMOCRAT.
 • 476,100
 • 476,100
 • 476,100
 • ENTERPRISES.
 • 315,900
 • 476,100
 • 476,100
 • EXPRESS.
 • 157,950
 • 476,100
 • 476,100
 • FUTBOL.
 • 194,300
 • 194,300
 • 194,300
 • FYI.
 • 126,360
 • 305,000
 • 305,000
 • GB.COM.
 • 1,220,900
 • 1,220,900
 • 1,220,900
 • GB.NET.
 • 182,100
 • 182,100
 • 182,100
 • GR.COM.
 • 292,100
 • 292,100
 • 292,100
 • GRATIS.
 • 305,000
 • 305,000
 • 305,000
 • GRIPE.
 • 476,100
 • 476,100
 • 476,100
 • GURU.
 • 126,360
 • 487,700
 • 487,700
 • HAMBURG.
 • 680,300
 • 680,300
 • 680,300
 • HAUS.
 • 157,950
 • 476,100
 • 476,100
 • HEALTHCARE.
 • 793,800
 • 793,800
 • 793,800
 • HIPHOP.
 • 317,100
 • 317,100
 • 317,100
 • HIV.
 • 4,020,800
 • 4,020,800
 • 4,020,800
 • HU.NET.
 • 609,800
 • 609,800
 • 609,800
 • IMMO.
 • 476,100
 • 476,100
 • 476,100
 • IMMOBILIEN.
 • 476,100
 • 476,100
 • 476,100
 • IN.NET.
 • 145,500
 • 145,500
 • 145,500
 • INDUSTRIES.
 • 476,100
 • 476,100
 • 476,100
 • INK.
 • 463,200
 • 463,200
 • 463,200
 • IRISH.
 • 78,980
 • 609,800
 • 609,800
 • JETZT.
 • 317,100
 • 317,100
 • 317,100
 • JP.NET.
 • 169,800
 • 169,800
 • 169,800
 • JPN.COM.
 • 732,100
 • 732,100
 • 732,100
 • JUEGOS.
 • 219,400
 • 219,400
 • 219,400
 • KAUFEN.
 • 476,100
 • 476,100
 • 476,100
 • KIM.
 • 83,190
 • 243,300
 • 243,300
 • KR.COM.
 • 609,800
 • 609,800
 • 609,800
 • LA.
 • 609,800
 • 609,800
 • 609,800
 • LC.
 • 440,000
 • 440,000
 • 440,000
 • LEASE.
 • 793,800
 • 793,800
 • 793,800
 • LIMO.
 • 793,800
 • 793,800
 • 793,800
 • LOANS.
 • 315,900
 • 1,588,100
 • 1,588,100
 • MAISON.
 • 793,800
 • 793,800
 • 793,800
 • MEMORIAL.
 • 793,800
 • 793,800
 • 793,800
 • MEX.COM.
 • 243,300
 • 243,300
 • 243,300
 • MODA.
 • 157,950
 • 476,100
 • 476,100
 • MOM.
 • 609,800
 • 609,800
 • 609,800
 • MORTGAGE.
 • 732,100
 • 732,100
 • 732,100
 • NET.UK.
 • 133,200
 • 133,200
 • 133,200
 • NINJA.
 • 78,980
 • 252,100
 • 252,100
 • NO.COM.
 • 609,800
 • 609,800
 • 609,800
 • NRW.
 • 680,300
 • 680,300
 • 680,300
 • PARTNERS.
 • 315,900
 • 793,800
 • 793,800
 • PARTS.
 • 315,900
 • 476,100
 • 476,100
 • PLC.UK.
 • 133,200
 • 133,200
 • 133,200
 • PLUMBING.
 • 476,100
 • 476,100
 • 476,100
 • PUB.
 • 157,950
 • 476,100
 • 476,100
 • QC.COM.
 • 402,100
 • 402,100
 • 402,100
 • RECIPES.
 • 78,980
 • 793,800
 • 793,800
 • REISE.
 • 1,588,100
 • 1,588,100
 • 1,588,100
 • REISEN.
 • 305,000
 • 305,000
 • 305,000
 • RENTALS.
 • 126,360
 • 476,100
 • 476,100
 • REPUBLICAN.
 • 476,100
 • 476,100
 • 476,100
 • RODEO.
 • 122,000
 • 122,000
 • 122,000
 • RU.COM.
 • 732,100
 • 732,100
 • 732,100
 • RUHR.
 • 543,900
 • 543,900
 • 543,900
 • SA.COM.
 • 732,100
 • 732,100
 • 732,100
 • SARL.
 • 476,100
 • 476,100
 • 476,100
 • SC.
 • 679,190
 • 1,833,200
 • 1,833,200
 • SCHULE.
 • 305,000
 • 305,000
 • 305,000
 • SE.COM.
 • 609,800
 • 609,800
 • 609,800
 • SE.NET.
 • 609,800
 • 609,800
 • 609,800
 • SH.
 • 924,540
 • 1,159,900
 • 1,159,900
 • SHIKSHA.
 • 243,300
 • 243,300
 • 243,300
 • SOCCER.
 • 305,000
 • 305,000
 • 305,000
 • SRL.
 • 82,140
 • 609,800
 • 609,800
 • SUPPLIES.
 • 305,000
 • 305,000
 • 305,000
 • SUPPLY.
 • 305,000
 • 305,000
 • 305,000
 • TATTOO.
 • 476,100
 • 476,100
 • 476,100
 • THEATRE.
 • 11,341,600
 • 11,341,600
 • 11,341,600
 • TIENDA.
 • 793,800
 • 793,800
 • 793,800
 • TIRES.
 • 1,588,100
 • 1,588,100
 • 1,588,100
 • GMBH.
 • 476,100
 • 476,100
 • 476,100
 • RADIO.AM.
 • 252,720
 • 252,720
 • 252,720
 • SALON.
 • 315,900
 • 793,800
 • 793,800
 • UY.COM.
 • 793,200
 • 793,200
 • 793,200
 • VACATIONS.
 • 476,100
 • 476,100
 • 476,100
 • VC.
 • 611,100
 • 611,100
 • 611,100
 • VET.
 • 157,950
 • 476,100
 • 476,100
 • VIAJES.
 • 793,800
 • 793,800
 • 793,800
 • VIN.
 • 157,950
 • 793,800
 • 793,800
 • VOYAGE.
 • 793,800
 • 793,800
 • 793,800
 • WALES.
 • 292,100
 • 292,100
 • 292,100
 • WIEN.
 • 489,300
 • 489,300
 • 489,300
 • WTF.
 • 78,980
 • 476,100
 • 476,100
 • ZA.COM.
 • 793,200
 • 793,200
 • 793,200
 • DEV.
 • 232,200
 • 232,200
 • 232,200

آخرین بروزرسانی تخفیف ها : 1 مرداد 1398 ساعت 09 عصر

نام دامنه تخفیف ثبت دامنه تخفیف انتقال دامنه تخفیف تمدید دامنه
INFO.50,550----------
ACADEMY.315,900----------
AGENCY.94,770----------
ACTOR.157,950----------
AUCTION.157,950----------
BAND.94,770----------
MBA.315,900----------
MONEY.157,950----------
BIKE.157,950----------
BOUTIQUE.157,950----------
BLACK.292,740----------
BLUE.83,190----------
CAFE.189,540----------
CAPITAL.236,930----------
CENTER.126,360----------
CODES.126,360----------
COMPUTER.315,900----------
CHAT.315,900----------
DESIGN.157,950----------
EMAIL.63,180----------
ENERGY.189,540----------
ENGINEER.236,930----------
EXPERT.126,360----------
EDUCATION.236,930----------
FINANCE.315,900----------
FITNESS.157,950----------
GALLERY.157,950----------
GOLD.157,950----------
GREEN.251,670----------
INTERNATIONAL.78,980----------
KITCHEN.315,900----------
LAND.315,900----------
LIFE.63,180----------
NETWORK.78,980----------
NEWS.236,930----------
ONLINE.84,030----------
PIZZA.157,950----------
PLUS.157,950----------
RED.83,190----------
REPORT.157,950----------
RUN.78,980----------
SOCIAL.236,930----------
SHOES.315,900----------
SITE.41,910----------
SCHOOL.315,900----------
SPACE.31,590----------
STYLE.157,950----------
SUPPORT.157,950----------
TAXI.157,950----------
TECH.105,090----------
TECHNOLOGY.126,360----------
TIPS.236,930----------
TOOLS.157,950----------
TOYS.157,950----------
TOWN.157,950----------
UNIVERSITY.315,900----------
VIDEO.157,950----------
WATCH.157,950----------
WEBSITE.31,590----------
WORLD.63,180----------
XYZ.41,910----------
ZONE.94,770----------
IO.924,540----------
CASH.126,360----------
CHEAP.157,950----------
CITY.78,980----------
COFFEE.189,540----------
COLLEGE.524,400----------
CREDIT.157,950----------
DATE.83,82083,82083,820
DELIVERY.157,950----------
DOWNLOAD.83,82083,82083,820
ESTATE.126,360----------
EVENTS.315,900----------
EXCHANGE.236,930----------
FARM.236,930----------
FLIGHTS.315,900----------
FUND.78,980----------
INSTITUTE.78,980----------
LIVE.63,180----------
MEDIA.236,930----------
RENT.524,400----------
RESTAURANT.126,360----------
SERVICES.126,360----------
SOFTWARE.126,360----------
SYSTEMS.126,360----------
TRADE.83,82083,82083,820
WEBCAM.147,000147,000-----
TRAINING.315,900----------
TOURS.126,360----------
SKI.292,740----------
SINGLES.157,950----------
ROCKS.78,980----------
REVIEW.147,000147,000-----
MARKETING.126,360----------
LOAN.83,82083,82083,820
INVESTMENTS.157,950----------
GIVES.157,950----------
FINANCIAL.315,900----------
FAITH.147,000147,000-----
ENGINEERING.236,930----------
DIRECTORY.157,950----------
DATING.473,850----------
COOL.94,770----------
CONSULTING.315,900----------
COMMUNITY.315,900----------
COACH.157,950----------
BARGAINS.157,950----------
ASSOCIATES.315,900----------
ACCOUNTANT.315,480315,480-----
VENTURES.157,950----------
ME.163,010----------
AC.924,540----------
ACCOUNTANTS.236,930----------
BET.121,520----------
BID.83,82083,82083,820
BIO.251,670----------
CARE.315,900----------
CLAIMS.157,950----------
COUPONS.315,900----------
CRICKET.315,480315,480-----
DANCE.157,950----------
DIGITAL.126,360----------
DIRECT.315,900----------
DOG.126,360----------
ENTERPRISES.315,900----------
EU.23,590----------
EXPRESS.157,950----------
FOUNDATION.126,360----------
FYI.126,360----------
GOLF.78,980----------
GUIDE.236,930----------
GURU.126,360----------
HAUS.157,950----------
HOUSE.189,540----------
IRISH.78,980----------
KIM.83,190----------
LOANS.315,900----------
LTDA.82,140----------
MOBI.83,190----------
MODA.157,950----------
NINJA.78,980----------
PARTNERS.315,900----------
PARTS.315,900----------
PARTY.83,82083,82083,820
PET.83,190----------
PHOTOS.126,360----------
PINK.83,190----------
PRO.81,090----------
PRODUCTIONS.157,950----------
PROPERTIES.126,360----------
PUB.157,950----------
PW.31,590----------
RACING.147,000147,000-----
RECIPES.78,980----------
RENTALS.126,360----------
REPAIR.157,950----------
REVIEWS.157,950----------
SC.679,190----------
SCIENCE.147,000147,000-----
SH.924,540----------
SOLUTIONS.189,540----------
SRL.82,140----------
TAX.236,930----------
TODAY.63,180----------
VET.157,950----------
VIN.157,950----------
WIN.83,82083,82083,820
WORKS.94,770----------
WTF.78,980----------
STORE.105,090----------
SALON.315,900----------
LTD.126,360----------
GROUP.236,930----------
RADIO.AM.252,720252,720252,720
ART.97,720----------
SHOP.173,960----------
GAMES.189,540----------

تمامی تخفیف های فوق تنها برای ثبت دامنه قابل استفاده بوده و در حاضر اعمال شده است و نیاز به ورود کد تخفیف نمی باشد.

لیست کامل تخفیف ها در صفحه تخفیف های ایران نیک موجود است.

 • DEV.

 • APP.

 • IN.

 • GAMES.

 • SHOP.

 • ART.

 • RADIO.AM.

 • SALON.

 • GMBH.

 • ZA.COM.

 • WTF.

 • WIEN.

 • WALES.

 • VOYAGE.

 • VIN.

 • VIAJES.

 • VET.

 • VC.

 • VACATIONS.

 • UY.COM.

تمامی قیمت ها به تومان هستند.

برگشت به ابتدای صفحه